1. redna skupščina v letu 2017

V nedeljo, 19.3. 2017, ob 17. uri je v Mladinskem centru KŠSB potekala 1. redna skupščina Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2017.
Točke dnevnega reda so se navezovale na poročilo upravnega odbora o delu v letu 2016 ter o načrtih za delo v letu 2017. Potekale so tudi volitve v odbore KŠSB. Prisotni člani in aktivisti kluba so za mesto 7. člana upravnega odbora KŠSB izvolili kandidata Mateja Fureka, na mesto tajnice kandidatko Nežo Lešnik ter na mesto članice nadzorne komisije KŠSB kandidatko Moniko Zorko.

Želimo jim uspešno delo in veliko uspešnih projektov.

Skis logo Sos logo