Vabilo na 2. redno skupščino Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2017

Kot predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica na lastno pobudo na podlagi
statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica sklicujem 2. redno letno skupščino, ki bo
potekala v nedeljo, 24. 9. 2017, ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra KŠSB na
Trgu svobode 5, Slovenska Bistrica.

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu:
1) Potrditev delovnega predsedstva
2) Potrditev dnevnega reda
3) Predstavitev delovanja Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2017
4) Načrt nadaljnega delovanja za leto 2017
5) Sprejem sprememb statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica
6) Razno
Vljudno vabljeni!

Lučka Goričan,
predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica,
l.r.

Skis logo Sos logo