Vabilo na 2. redno skupščino Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2018

Kot predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica na lastno pobudo na podlagi statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica sklicujem 2. redno letno skupščino, ki bo potekala v soboto, 15. 9. 2018, ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra KŠSB na Trgu svobode 5, Slovenska Bistrica.

Zaradi poteka mandata dosedanjih članov bodo potekale volitve v Upravni odbor Kluba študentov Slovenska, v Nadzorno komisijo Kluba študentov Slovenska Bistrica ter Disciplinski odbor Kluba študentov Slovenska Bistrica.

Kandidacijska mesta – UO KŠSB:

 • Predsednik (študent)
 • Podpredsednik (študent)
 • Tajnik (študent)
 • Blagajnik (študent)
 • Koordinator projektov (študent)

Dodatni mesti ( v skladu s statutom KŠSB sta pogojno zapoljnejni):

 • Mentor dijaške sekcije (dijak/študent)
 • član (študent)

Kandidacijska mesta – NK KŠSB:

 • Predsednik (študent)
 • Član (študent)
 • Član (študent)

Kandidacijska mesta – DO KŠSB:

 • Predsednik (študent)
 • Član (študent)
 • Član (študent)

Kandidature je potrebno oddati priporočeno po pošti do srede, 12. 9. 2018 na naslov Klub študentov Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom ”Kandidatura za člana Upravnega odbora KŠSB/Nadzorne komisije KŠSB/Disciplinskega odbora KŠSB – ne odpiraj”. Kandidatura biti oddana na obrazcu, ki je priloga tega vabila ter vsebovati priloge, ki so zapisane v kandidacijskem obrazcu.

 

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Predstavitev delovanja Kluba študentov Slovenska Bistrica v mandatnem letu 2016/2018
 4. Volitve za člane Upravnega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 5. Razglasitev izzida volitev
 6. Volitve za člana Nadzornega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 7. Razglasitev izida volitev
 8. Volitve za člana Disciplinskega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 9. Razglasitev izida volitev
 10. Predstavitev izvoljenega vodstva za mandatno leto 2018/2020
 11. Razno

 

Vljudno vabljeni!

Lučka Goričan,

predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica

Skis logo Sos logo