Vabilo na 3. redno skupščino Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2018

Kot predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica na lastno pobudo na podlagi statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica sklicujem 3. redno letno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 16. 12. 2018, ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra KŠSB na Trgu svobode 5, Slovenska Bistrica. Zaradi razrešitve člana UO KŠSB bodo potekale volitve v Upravni odbor Kluba študentov Slovenska Bistrica.

Kandidacijska mesta – UO KŠSB:

  • Podpredsednik (študent)

Dodatni mesti ( v skladu s statutom KŠSB sta pogojno zapolnjeni):

  • Mentor dijaške sekcije (dijak/študent)
  • 7. član (študent)

Kandidature je potrebno oddati priporočeno po pošti do srede, 12. 12. 2018 na naslov Klub študentov Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom “Kandidatura za  člana Upravnega odbora KŠSB/svetnika KŠSB– ne odpiraj”. Kandidatura biti oddana na obrazcu, ki je priloga tega vabila ter vsebovati priloge, ki so zapisane v kandidacijskem obrazcu. Hkrati bodo potekale tudi volitve za svetnika Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS.

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

  1. Potrditev delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Volitve za člane Upravnega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
  4. Razglasitev izida volitev
  5. Volitve svetnika
  6. Razglasitev izida volitev
  7. Razno

Vljudno vabljeni!

Lučka Goričan,
predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica


Priloga:

Download “Kandidacijski obrazec UO KŠSB” Kandidacijski obrazec UO KŠSB.doc – Downloaded 180 times – 66 KB

Skis logo Sos logo