Vabilo na 4. redno skupščino Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2020

Kot predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica na lastno pobudo na podlagi statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica sklicujem 4. redno letno skupščino, ki bo potekala v soboto, 15. 3. 2020, ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra KŠSB na Trgu svobode 5, Slovenska Bistrica.

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

  1. Potrditev delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Predstavitev delovanja Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2019
  4. Sprejem letnega finančnega in vsebinskega poročila za leto 2019
  5. Sprejem vsebinskega in finančnega načrta Kluba študentov Slovenska Bistrica v letu 2020
  6. Sprejem sprememb statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica
  7. Sprejem pravilnika o nabavi
  8. Razno

Vljudno vabljeni!

Lučka Goričan,
predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica,
l.r.

Skis logo Sos logo