Vabilo na 5. redno letno skupščino in volitve v Upravni odbor Kluba študentov Slovenska

Kot predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica na lastno pobudo na podlagi statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica sklicujem 5. redno letno skupščino, ki bo potekala v soboto, 12. 9. 2020, ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra KŠSB na Trgu svobode 5, Slovenska Bistrica.

Zaradi poteka mandata dosedanjih članov bodo potekale volitve v Upravni odbor Kluba študentov Slovenska, v Nadzorno komisijo Kluba študentov Slovenska Bistrica ter Disciplinski odbor Kluba študentov Slovenska Bistrica.

Kandidacijska mesta – UO KŠSB:

 • Predsednik (študent)
 • Podpredsednik (študent)
 • Tajnik (študent)
 • Blagajnik (študent)
 • Koordinator projektov (študent)

Dodatni mesti ( v skladu s statutom KŠSB sta pogojno zapoljnjeni):

 • Mentor dijaške sekcije (dijak/študent)
 • član (študent)

Kandidacijska mesta – NK KŠSB:

 • Predsednik (študent)
 • Član (študent)
 • Član (študent)

Kandidacijska mesta – DO KŠSB:

 • Predsednik (študent)
 • Član (študent)
 • Član (študent)

Kandidature je potrebno oddati priporočeno po pošti do srede, 9. 9. 2020 na naslov Klub študentov Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom ”Kandidatura za člana Upravnega odbora KŠSB/Nadzorne komisije KŠSB/Disciplinskega odbora KŠSB – ne odpiraj”. Kandidatura biti oddana na obrazcu, ki je priloga tega vabila ter vsebovati priloge, ki so zapisane v kandidacijskem obrazcu.

Kandidacijski obrazec najdete spodaj:

Download “Kandidacijski_obrazec-UO-KŠSB.doc” Kandidacijski_obrazec-UO-KŠSB.doc – Downloaded 28 times – 46 KB

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 • Potrditev delovnega predsedstva
 • Potrditev dnevnega reda
 • Predstavitev delovanja Kluba študentov Slovenska Bistrica v mandatnem letu 2018/2020
 • Volitve za člane Upravnega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 • Razglasitev izzida volitev
 • Volitve za člana Nadzornega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 • Razglasitev izida volitev
 • Volitve za člana Disciplinskega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 • Razglasitev izida volitev
 • Predstavitev izvoljenega vodstva za mandatno leto 2020/2022
 • Razno

Vljudno vabljeni!

Lučka Goričan,
predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica

 

Skis logo Sos logo