Pridruži se nam :)

S pomočjo spodnjega obrazca se lahko včlaniš v naš klub.

S klikom na spodnji gumb Včlani me dajem soglasje Klubu študentov Slovenska Bistrica, da za namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi s članstvom v društvu, zbira, obdeluje in uporablja moje osebne podatke. Za osebne podatke v tej zvezi štejejo podatki, ki jih vsebuje pristopna izjava.

Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v društvu Klub študentov Slovenska Bistrica in da imam možnost to pisno soglasje preklicati. Preklic velja za naprej, za že uporabljene osebne podatke, ki so povezani s članstvom v društvu, ki so vezani na preteklo delo, uresničevanje pravic in obveznosti funkcionarja v društvu in podobno, pa preklic ni možen. Preklic soglasja o uporabi osebnih podatkov prav tako pomeni, da je podan razlog nesposobnosti opravljanja funkcije funkcionarja v organih društva.

Skis logo Sos logo