URADNE URE:
18:00 – 20:00
(pon, sre, pet)

Vabilo na redni Zbor članov, volitve v organe KŠSB in volitve svetnika KŠSB

Kot predsednik Kluba študentov Slovenska Bistrica na podlagi statuta Kluba študentov Slovenska Bistrica, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS sklicujem redni Zbor članov, ki bo potekal v nedeljo, 30. 10. 2022, ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra KŠSB na Trgu svobode 5, Slovenska Bistrica.

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Predstavitev delovanja Kluba študentov Slovenska Bistrica v mandatnem letu 2020/22
 4. Volitve za člane Upravnega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 5. Razglasitev izzida volitev
 6. Volitve za člana Nadzornega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica
 7. Razglasitev izida volitev
 8. Volitve za člana Disciplinske komisije Kluba študentov Slovenska Bistrica
 9. Razglasitev izida volitev
 10. Predstavitev izvoljenega vodstva za mandatno leto 2022/2024
 11. Volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS
 12. Razglasitev izida volitev
 13. Volitve svetnika Sveta Zveze ŠOLS
 14. Razglasitev izida volitev
 15. Razno

VOLITVE V ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV SLOVENSKA BISTRICA:

Zaradi poteka mandata dosedanjih članov bodo potekale volitve v Upravni odbor Kluba študentov Slovenska Bistrica, v Nadzorni odbor Kluba študentov Slovenska Bistrica ter Disciplinsko komisijo Kluba študentov Slovenska Bistrica.

Kandidacijska mesta – UO KŠSB:

 • Predsednik,
 • Tajnik,
 • Blagajnik,
 • Vodja odbora za kulturo,
 • Vodja odbora za rekreacijo,
 • Vodja odbora za izobraževanje in socialo,
 • Vodja odbora za lokalno udejstvovanje,
 • Vodja odbora za zabavo,
 • Mentor dijaške sekcije.

Kandidacijska mesta – NO KŠSB:

 • Predsednik,
 • Član,
 • Član

Kandidacijska mesta – DK KŠSB:

 • Predsednik,
 • Član,
 • Član.

Kandidature je potrebno oddati priporočeno po pošti do nedelje, 23. 10. 2022 na naslov Klub študentov Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom ”Kandidatura za člana Upravnega odbora KŠSB/Nadzornega odbora KŠSB/Disciplinske komisije KŠSB – ne odpiraj”. Kandidatura mora biti oddana na obrazcu, ki je priloga tega vabila ter vsebovati priloge, ki so zapisane v kandidacijskem obrazcu. Prav tako mora kandidatura za Predsednika vsebovati listo kandidatov za funkcije UO KŠSB.

VOLITVE ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS:

Prav tako Klub študentov Slovenska Bistrica razpisuje mesti za svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter svetnika Sveta ŠOLS. Volitve vodo potekale ob istem času in kraju, kot volitve v ostale organe Kluba.

Kandidatura se vloži preko standardiziranih obrazcov, ki sta dodana razpisu.

Kandidat za svetnika vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež Kluba študentov Slovenska Bistrica (Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica) vsaj 14 dni pred dnem volitev. Zaželeno je, da jo pošlje priporočeno po pošti in s pripisom »za volilno komisijo«.

Podrobnosti o kandidacijskem in volilnem postopku v organe kluba, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS so na voljo na uradni spletni strani KŠSB in na uradni spletni strani Zveze ŠKIS.

Vljudno vabljeni!

Tomaž Strelec

predsednik Kluba študentov Slovenska Bistrica

Naslov

Klub študentov Slovenska Bistrica
Trg svobode 5
2310 Slovenska Bistrica

Kontakt

Žiga Orešič (predsednik)
068 176 773
info@kssb.si

Socialno

Uradne ure

18:00 – 20:00
Ponedeljek, sreda in petek.

Ostali podatki

Davčna številka: 71800085

TRR (NOVA KBM d.d.):
SI56 0443 0000 0752 737

© 2024, KŠSB. Vse pravice pridržane.

Skip to content